Privacy Policy

Dataskyddspolicy - GDPR / Cookies

Vem är personuppgiftsansvarig?

Kreativ Friskvård i Sundsvall AB / Butik Am-3-tist / Svensk Healingskolan. Orgnr 559069-7388.

 

 

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

För dig som bokar tid för behandling/vägledning/fysisk kurs eller handlar i webbutiken behandlar vi namn, adress, telefon, e-postadress samt personnummer i de fall ditt valda betalningsalternativ kräver det.

Du som vill ha våra nyhetsmail behöver bara lämna (för-)namn samt e-postadress.

 

De uppgifter vi behandlar om dig som handlar i webbutiken är namn, adress, e-postadress, (födelsedatum om du fyllt i det), mobilnummer, köphistorik, kundsegment, produktval, sök- och användarbeteende på vår webbplats, kundnummer, ordernummer, ip-adress samt din kommunikation med oss. Vi använder cookies och facebook-pixel.

 

 

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för köphistorik, för att skicka påminnelser om du bokat tid eller avisering om din order om du beställt varor från oss. För den som vill ha våra nyhetsmail med tips och erbjudanden behöver vi förstås spara e-postadressen så vi vet vart mailet ska skickas.

Vi säljer inte dina uppgifter vidare.

 

 

Vilka rättigheter har du och hur gör du?

Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, se nedan.

Om du undrar över något, vill kontrollera eller ändra något, kontakta oss: therese@kreativfriskvard.se

 

 

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få viss information om t.ex. varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter.

 

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade.

 

Rätt till radering och begränsning

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller vi inte längre behöver personuppgifterna. Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt, t.ex. om vi inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna hävda din rätt i domstol.

 

Rätt till invändning

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot det. Vi kommer då att upphöra med direktmarknadsföringen. Du har också rätt att invända mot behandling som sker med stöd av ett berättigat intresse. Under den detaljerade informationen nedan om kunder ser du vilka våra berättigade intressen är.

 

Rätt till dataportabilitet

När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det betyder att du kan få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format som gör att du kan flytta dina personuppgifter. Till skillnad från rätten till tillgång ingår bara sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss.

 

Vad gör du om du har frågor och klagomål?

Om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss: therese@kreativfriskvard.se

 

Kreativ Friskvård i Sundsvall AB, Esplanaden 18, 852 36 Sundsvall

 

Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller anmälan om överträdelser av tillämpliga dataskyddsregler till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen)

 

Vad händer om vi förändrar vår personuppgiftshantering?

Om vi t.ex. ska börja behandla dina personuppgifter för nya syften, samla in fler uppgifter eller dela dina uppgifter med nya företag kommer du att få information om detta från oss. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på våra webbsidor: www.kreativfriskvard.se / www.butikametist.se / www.svenskahealingskolan.se

.

 

Vilken laglig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp i vår webbutik eller vid bokning av behandling/vägledning/fysiska kurser, detta inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer.

Laglig grund för denna behandling: avtal

 

Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.

Laglig grund för denna behandling: avtal

 

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

Laglig grund för denna behandling: avtal

 

Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.

Laglig grund för denna behandling: avtal

 

Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig via vår kundservice, via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier.

Laglig grund för denna behandling: avtal

 

Vi använder dina personuppgifter för att hantera garantiärenden samt klagomål rörande produkter.

Laglig grund för behandling: avtal.

 

Vi använder dina personuppgifter för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp på vår site.

Laglig grund för denna behandling: rättslig förpliktelse

 

Vi använder dina personuppgifter för att bekräfta din adress med extern partner.

Laglig grund för denna behandling: intresseavvägning

 

Vi använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig.

Laglig grund för denna behandling: intresseavvägning

 

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.

Laglig grund för denna behandling: rättslig förpliktelse.

 

 

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt: tre år från ditt senaste köp.

För marknadsföring och kundtjänstkontakt som baseras på en intresseavvägning: tolv månader från ditt senaste köp.

 

För bokföring: sju år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning.

För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.

 

 

Varifrån hämtas personuppgifterna?

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du genomför ett köp, bokar tid med oss, kontaktar oss m.m.

 

 

Är det frivilligt att lämna dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter krävs för att du ska kunna genomföra ett köp i vår webbutik, eller boka tid hos oss. Personnummer behövs endast i de fall ditt valda betalningssätt kräver det (faktura, friskvårdspeng via Actiway etc).

 

 

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter delar vi med företag som tillhandahåller webbutikslösning, bokningstjänst, betalningslösningar, leverans av dina produkter, marknadsföringsrelaterade tjänster åt oss, t.ex. för att hantera och kommunicera utskick och erbjudanden, samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll. Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften.

 

Mottagarna av dina personuppgifter finns inom EU/EES.

 

 

Fattas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut om dig.