Vad är chakran och hur funkar de?

 

Vad är ett chakra? 

Ett chakra är ett energicentrum i den eteriska kroppen, som är en del av vår aura. Ordet chakra kommer från det gamla indiska språket Sanskrit, och betyder ungefär ”hjul”. Ett chakra kan ses som ett snurrande hjul eller en virvel.

Enligt österländsk medicin finns runt 400 energicentrum/chakran i kroppen. (Enligt andra teorier finns det tusentals, kanske runt 72.000 om man räknar alla, det vill säga minsta lilla "virvel".

De chakran man främst pratar om är sju stora; placerade längs med ryggraden, från svanskotan upp till hjässan. Energierna i varje chakra har olika vibration, som för de sju stora chakrana motsvarar varsin av regnbågens färger. Vibrationerna motsvarar även olika ljud. 
.
.
Vad gör ett chakra?
Chakranas uppgift är att ta in livsenergi och vidarebefordra samt fördela denna energi till kroppen. Varje chakra försörjer varsitt område i kroppen via de hormonproducerande körtlarna. Energin som tas in i varje chakra är densamma. Men när den fördelas vidare återspeglas varje chakras tillstånd, uppgift och medvetandenivå i energin.

Precis som vi har en ryggrad där nervtrådar går ut och sprider impulser mellan hjärnan och resten av kroppen, har energi-/chakrasystemet en slags motsvarighet; Sushumna är som en lodrät pelare (”i ryggraden”) där varje chakra ”sitter fast”, både framåt och bakåt. Sushumna kanaliserar prana, den universella livsenergin, till chakrana, som i sin tur distribuerar energin vidare ut i kroppen.
.
.
Chakrasystemet