Andliga guider - vad är det?

Kommunicera med andeguider änglar guider skyddsänglar andliga guider

 

Vad är en andeguide?

Andliga guider kan man säga är “energivarelser” (de har ingen fysisk kropp) med ett högre medvetande/frekvens än oss fysiska varelser. De kan ha levt som människor tidigare, det kan vara änglar eller naturväsen, eller så kan det vara varelser från andra solsystem. Även kraftdjur (vilket djur i andevärlden som helst egentligen, även mer “mytiska” som t.ex. enhörningar, drakar, pegasuser, kentaurer etc). Ibland kan också våra anhöriga, som gått bort och finns på andra sidan, agera som guider för oss.

 

Varför finns de?

Att leva som människa på planeten Jorden är kanske inte alltid så lätt. Till vår hjälp har vi fått dessa väsen i astralvärlden (den icke-fysiska, energi-världen). De kan hjälpa oss med råd, healing och vägledning, om vi ber dem om det. Vissa av dem jobbar även med att skydda oss från skador och för tidig död, som t.ex våra skyddsänglar.

 

Hur får man kontakt med dem?

Våra änglar, guider och kraftdjur kan höra våra tankar om vi riktar tanken till dem. För dem är det alltså ganska enkelt att “höra oss”. Medan vi i vår tur kanske inte har lika lätt att få till oss vägledningen och svaren de ger. Ibland kan det komma som en känsla eller verka som en egen tanke/idé, men ibland även som ord via hörsel eller skrift, eller bilder “i huvudet”, ibland via drömmar.

 

Bästa sättet att kontakta sina guider på är att försätta sig i meditativt tillstånd. Det kan krävas lite övning om man inte är van, men alla kan lära sig!Vill du ha (bättre) kontakt med din healingguide?

>>> Gratis kursomgång start 4 mars 2024